Saturday, January 1, 2011

Fakta nutrisi produk kami

Fakta nutrisi ikan keli kami


Produk kami telah dianalisis oleh pelbagai agensi seperti TPM (Technology Park Malaysia), MARDI dan juga UKM

Analisa oleh TPM

Analisa oleh MARDI

Analisa oleh UKM


No comments:

Post a Comment